Pax Auctor

Koulutuksen innovointi ja
asevarastojen säilytysratkaisut
40 vuoden kokemuksella

Pax Contin

Pax Contin on latinaa ja tarkoittaa ”pidä rauha”. Pax Contin -järjestelmä perustuu täysin uudenlaiseen aseiden ja räjähdysaineiden keräämiseen, kuljettamiseen ja aikaisempaa huomattavasti turvallisempaan materiaalin hajautettuun säilyttämiseen tarkoitettu merikonttiin. Säilytysjärjestelmä perustuu moduulirakenteiseen, sotilaalliselta pohjalta pitkälle standardoituun, tarvittaessa ilmakuljetettavaan, riittävän luoti- ja sirpalesuojattuun merikonttiin. Lisäksi kontti voidaan varustella sen tulevan sijoituspaikan mukaan tarvittavalla, niin perinteisen 4. tason murtosuojauksen, kuin myös uusimman sähköisen viestinnän järjestelmien suojaustekniikoilla. Uusimmat tekniikat ja niiden innovatiivinen yhdisteleminen mahdollistavat kontin tuottamaan lähistöltään jopa tilannekuvaa. Pax Contin -järjestelmä soveltuu käytettäväksi tilanteissa, jossa joko viranomaiset tai muut paikalliset taikka kansainväliset lailliset toimijat toteuttavat aseiden ja räjähdysaineiden keräystä, kokoamista ja säilytystä haastavissa olosuhteissa. Tällaisia Pax Contin -järjestelmän käyttökohteita ovat mm. erilaiset rauhanturvatehtävät taikka sodan tai muiden levottomuuksien jälkeinen alueiden rauhoittamisen ja luottamuksen palauttamisen yhteydessä tapahtuvat keräykset. Keskeinen elementti Pax Contin -järjestelmässä on erityisesti se, että sen hallinnoija pysyy kontrolloimaan keskitetysti eri alueilla sijaitsevia säilytyskontteja ja jakamaan niiden käyttöoikeuksia tarpeen mukaan. Pax Contin -järjestelmän perustaksi suunnitellaan aikaisemmin toteutettujen haastavien ase- ja räjähdysaineiden keräysten valossa mahdollisimman turvallista toimintamallia, joka sopeutetaan kulloisenkin tilaajan ja tilanteen olosuhteisiin ja tarpeisiin. Pax Contin -järjestelmästä on myös edelleen kehitteillä innovaatioita muihin tarkoituksiin, joissa tarvitaan nykyaikaisilla, korkealuokkaisilla ominaisuuksilla varustettuja järjestelmiä.